รอรถ 203 เข้าท่าอิฐ นานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอ รถเมล์ แดง สาย 203 ท่าน้ำนนท์ มีแต่คันที่ไปสนามหลวง คือรอรถตั้งแต่ 05:30 ถึง 06:10 รถยังไม่มา บางคันมาจากสนามหลวง แต่ ก็วนกลับไปสนามหลวงเลย นับรถแดงที่ไปสนามหลวงได้ 47 คัน รถไปท่าอิฐ ไม่มีเลย