รอรถเมล์140นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย 140นานมากถึงมีรถมาก้อขึ้นไม่ได้. ไม่คิดจะปรับปรุงระบบการจ่ายรถเมล์บ้างค่ะไม่คิดจะหาทางออกในกรณีรถขาดระยะหรือประชาชนจะรอนานแค่ไหนก่อชั่งเพราะไม่ใช่ญาติพี่น้องตัวเอง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ