รอรถเมล์ สาย 4 นานมากถึง 1ชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณช่วงสามทุ่มครึ่งของวันศุกร์ที่25 มิ.ย.63 รอรถเมล์สาย 4ที่ป้ายสำเพ็ง นานมาก 1ชั่วกว่า อยากให้ทางขสมก. ปรับปรุงให้เดินรถสม่ำเสมอมีรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ