รอรถเมล์ นานมากก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรถสายเดิมทุกวันนะคะ ระยะการรอ ไม่เท่ากัน วันนี้รอคันแรกไม่รับผู้โดยสาร คันที2ห่างกัน 40 นาที บางที มาติดกัน2 คัน ถึอเปนเรื่องปกติ ที่ต้องเจอเหรอคะ คิดว่านานสุดควรจะไม่เกิน 15-20 นาทีในการรอนะคะ ป้ายที่รอไม่ได้อยู่ในที่ๆการจราจรติดขัดใดๆค่ะ เลยคิดว่ามันนนานเกินไป

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สายรถ เวลา สถานที่ เพื่อส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจรเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ