รอรถเมล์​นาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์​สาย516ตั้งแต่20.45-22.10ไม่มีรถมา​ หรือการวิ่งแบบนี้คือปกติเพราะปกติรอไม่นานขนาดนี้​ หากรอปกตินานขนานี้จะได้วางแผนว่าควรใช้ช่องการไหนในการกลับบ้านหากไม่มีการปรับปรุงก็อย่ามาวิ่งต่อไปเลยคะ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)