รอรถเมล์สาย29และ34หน้าตึกสามย่านชั่วโมงกว่า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมรอรถเมล์ป้ายหน้าตรงข้ามม.จุฬาป้ายรถเมล์บอกว่ามีสาย29และ34ผ่านแต่รอ6โมงถึงทุ่มก็ยังไม่มาแต่สายอื่นมาได้ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ