รอรถเมล์สาย 66 นานมากกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่าปกติแล้วสาย 66 กี่นาทีถึงปล่อยรถคะ รอทีไรไม่เคยต่ำกว่า 40 นาที เคยโทรแจ้งเรื่องก็ไม่เห็นพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นเลย ใครจะขึ้นก็รอไปสิโดยที่ไม่สนใจว่าผู้โดยสารจะเดือดร้อนขนาดไหน ช่วยเพิ่มจำนวนรถให้เยอะกว่านี้นะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 66 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ