รอรถเมล์สาย 65 นานโคตรๆๆๆๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถเมล์ สาย 65 ตั้งแต่ 19.30 จน 20.07 ก็ยังไม่มีรถโผล่มาสักคัน วันก่อนหน้านี้ รอ 2 ชั่วโมงเต็มๆ คือ ไม่ได้มีเวลาว่างมารอรถเมล์ได้ทั้งวันขนาดนี้นะคะ ปรับปรุงเรื่องการปล่อยรถด้วยคะ ประชาชนเดือดร้อนคะ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)