รอรถเมล์สาย 187 นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 05.57น. รอรถเมล์นานมาก ออกมารอรถตั้งแต่ 05.00 น. ปกติรถจะมา ครึ่งชม.มาที แต่วันนี้ไม่มีรถมาเลย เช็คในระบบแล้วบอกว่ามีรถอยู่ที่อู่แต่ไม่มีิอกมารับคนเลย รอรถนานมากเป็นชั่วโมง ทำให้ไปทำงานสาย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)