รอรถเมล์สาย 185 ตั้งแต่ 2 ทุ่ม จนถึง 5 ทุ่ม 15 ไม่มีมาสักคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่มีให้บริการแล้สใช่มั้ยคะ จากรัชดาไปรังสิต รอตั้งแต่ 2 ทุ่มจนถึงตอนนี้ 5 ทุ่ม 17 นาที ถ้าไม่มีให้บริการ แจ้วประกาศกน่อยก็ดีนะคะ ดูในเวปไซต์ระยะเดิน ระบุ - 4 ทุ่ม นี่ตั้งแต่ 2 ทุ่มไม่มีสักคันคืออะไร ขสมก ประเทศำทย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ