รอรถเมล์สาย 140 นานมากช่วงเวลา 19.00-20.00

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย140 นานมาก จากอนุเสาวรีย์ไปแสมดำ ในช่วงเวลา19.00-20.00น. หวังว่าจะปรับปรุงการปล่อยรถเมล์นะคะ หวังอย่างยิ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคั

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ