รอรถเมล์นานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
522 เลิกวิ่งหรือยังครับ รอทีเป็นครึ่งชม.อย่างเช่นวันนี้ 06.08.61 เป็นแบบนี้บ่อยมาก ถ้ารถน้อยก็เลิกวิ่งเถอะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.522 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ