รอรถเป็นชั่วโมง แย่มาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากรู้ว่ารถ 145 มีกี่คันค่ะ รอนานมาก 1 ชั่วโมงไม่มีมาสักคัน แบบนี้ปิดไปเหอะ รอจนต้องใช้แท็กซ ถ้าคนไม่มีเงินจะทำงัย.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ