รอรถสาย504นานมากครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากฝากเรื่องของการจัดตารางเดินรถครับ.....พักนี้รอนานมากครับ....ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนครับ.....หากไม่เชื่อ....ลองให้ผู้จัดตารางการเดินรถ....ลองมารอรถดูครับ....นานตริงๆ...ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการปรับปรุง

เรียน ท่านผู้โดยสาร ได้รับเรื่องร้องเรียนสาย ปอ.504 ที่ผู้โดยสารรอนาน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการปอ.504 ให้ตรวจสอบการจัดการตารางเดินรถเพื่ออำนวยความสะวดกให้ผู้โดยสาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ