รอรถสาย 710 และ 751 ที่สถานีรถไฟฟ้าบางหว้านานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในช่วงเย็นตั้งแต่ 17:00 - 19:00 น. มีผู้โดยสารรอรถจากสถานีรถไฟฟ้าเยอะมาก พอรถมาก็ไม่สามารถขึ้นได้เพราะคนแน่นมาก ขอความกรุณาเพิ่มรถเพื่อให้ความเพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสารด้วยครับ