รอรถสาย 519 นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถสาย 519 นานมากค่ะ ควรมีการปรับเพิ่มจำนานรถ และควรออกให้ตรงเวลา 15 นาทีคัน ไม่ใช้ให้รอเป็นชั่งโมงแบบนี้