รอรถสาย 25 นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอสาย25ที่สยามตอน23.56จนถึง01.30ยังไม่ไดขึ้นรถจนต้องเดินมารอรถสาย23แทนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นอยากทราบว่าการปล่อยรถตอนกลางคืนนานมั้ยกว่าจะปล่อยคันหนึ่งใช้หลักเกณฑ์อะไรในการปล่อยรถแบ้วสอบถามนะครับว่ารอรถนาน 2 ช.ม.มันเกินไปสำหรับผู้โดยสารมั้ยที่เสียเงินค่ารถและภาษี รบกวนตอบด้วยนะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวงข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไขการปล่ยรถพร้อมทั้งเรียกนายท่าอบรมกำชับให้ปล่อยรถตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้รถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้รถขาดระยะรอนานให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ