รอรถสาย 195 นานทุกวัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอเรียนถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการให้บริการของรถสาย 195 (คลองเตย-พระประแดง และ คลองเตย-ท่าพระ) ในเวลา 18.00 ลงไป รอรถไม่ต่ำกว่า 1 ชม.เกือบทุกวัน ได้คำตอบจากพนักงานเก็บเงินก็บอกว่าวันนี้รถขาดระยะ พอวันต่อไปก็บอกเหมือนกันกับเมื่อวาน สรุปว่ารถขาดระยะทุกวัน ในเมื่อรู้แบบนี้แล้วทำไมไม่ปรับปรุงการให้บริการให้รวดเร็วกว่านี้ ได้ ISO ได้ยังไงกัน ขอคำตอบด้วยครับ และปรับปรุงเวลาด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ