รอรถประจำทางสาย 72,23 นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนรถประจำทาง สาย 72 และสาย 23 ดิฉันวางแผนการเดินทางไปเทเวศร์ ออกมายืนรอตั้งแต่ 17.00 น. ตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืด จนตอนนี้ เวลา 18.25 น. ซึ่งใช้เวลาในการการรอ นานมากเกินกว่าเหตุ อยากให้ปรับปรุงอย่างมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ