รอรถน้าน 180

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มารอรถเมย์ ป้าย สุขุมวิท 101/1 เวลา 1 ทุ่ม รอไป 40 50นาทีไม่มีรถมาเลย App viabus ก็ไม่มีรถเเสดงสักคัน(ขาไปพระราม3) การบริการแย่ลงทุกวัน องค์ขยะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ