รอรถนานเมย์สาย 29 รอนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากดิฉัน ได้มารอรถเมล์สาย 29 รอจนถึงชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่มีรถมาสักคันอยากให้ทางองค์กรควรเร่งปรับปรุงด้วย ค่ารถก็ขึ้นบริการก็ห่วยรถก็ยังน้อยอีก ย่ำแย่จริงๆ ขอให้อ่านข้อความนี้แล้วนำไปปฏิบัติและปรับปรุงด้วย ดิฉันต้องไปหัวลำโพงแต่ 3 คันที่ฝ่านมามีแต่หมดระยะสวนจัดตุจักรหมดเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ