รอรถนานเกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่เข้าใจว่าสาย 205 จะทำให้มันไปถึงเดอะมอลล์ท่าพระทุกคันไม่ได้รึไง รอคันที่จะไปถึงเดอะมอลล์ก็ไม่มี มีมาแต่ถึงแค่ถนนตก รอมา 45 นาที ก็ยังไม่มาจนต้องขึ้นแท็กซี่ ห่วยมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ