รอรถนานเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอสาย36 ในตลาดห้วยขวางนานมากเลย ปกติไม่นานขนาดนี้ ไม่แน่ใจว่ารถไปหมดระยะตรงไหนแล้ววนกลับไป แล้วคนที่รอตรงที่เลยจุดหมดระยะไปแล้วต้องรอไปเรื่อยๆหรอค่ะ