รอรถนานมาก 36ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มเที่ยวรถหรือบริหารจัดการเวลาเดินรถให้ดีกว่านี้นะคะ รอขั้นต่ำแต่ละครั้งหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น พนักงานบริการดีหมดทุกอย่างค่ะ ยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียว ถ้ามีทางเลือกอื่นคงไม่ขึ้นหรอกค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ