รอรถนานมาก นานเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 58 รอรถเมล์สาย 59 39 หรือ 503 เพื่อจะไปสนามหลวง ตั้งแต่ประมาณ 12.20น. - 13.30น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง กว่าๆ มีรถสายดังกล่าวผ่านหลายคัน แต่!!!! ไม่มีคันไหนวิ่งไปถึงปลายทางสนามหลวงเลย ไปแค่อนุสาวรีย์ชัยฯ มีนโยบายเปลี่ยนเส้นทางหรืออย่างไร ประชาชนรอใช้บริการเดือดร้อนมาก ทำไมรถถึงไปแค่อนุสาวรีย์ชัยฯในช่วงเวลาดังกล่าว ขสมก.มีคำตอบหรือไม่

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วได้จัดส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลทำการปรับปรุงการปล่อยรถจัดสรรรถให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.