รอรถนานมาก ทุกวัน สาย 23,72 รอรถ ขาไป 1 ชั่วโมง ขากลับ 1 ชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่า สายนี้มีรถสำหรับบริการกี่คัน ผมหล่ะเบื่อหน่ายกับการรอรถที่ไม่มีรู้เวลา พนักงานคนขับขี่บ่น ชอบคุยโทรศัพท์ ขับก็ช้า แบบหมั่นไส้ โครตช้าเลย 1 ชั่วโมงออก 1 คันป่ะ และมาที ที่จะยืนยังไม่มี คอมเพล้นไปก็ไม่ได้อะไร แค่รับรู้แต่ไม่แก้ไข ห่วย ไม่ควรมี อยากให้ยกเลิก หรือให้เอกชนมาบริการแทนทั้งสาย นั่งรอห้าวแล้วห้าวอีกจนตาแดง แม่งก็ยังไม่โผล่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ