รอรถนานมากๆๆๆๆๆ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 95ก ในชั่วโมงเร่งด่วน เวลา 17.00 - 19.00 น. แทบไม่มีวิ่งเลยในขากลับเข้ารังสิตมีแต่รถวิ่งเข้าบางกะปิอย่างเดียว แต่พอมีรถมาสายเดียวกันก็พากันมา 2-3 คัน