รอรถนานมากๆจากหน้าห้างพาราไดซ์ศรีนครินทร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถตั้งแต่เวลา17.30น.-19.00 น.จากหน้าห้างพาราได์จะไปหมอชิตใหม่ รบกวนทางหน่วยงานช่วยจัดเวลาการเดินรถเพิ่มหน่อยนะคะ เพราะถ้าขาดช่วงคนก็จะแน่นมาก จนขึ้นไม่ได้ และทำให้ต้องรอคันหลังอีก กว่าจะได้ขึ้นรถก็ใช้เวลาประมาณ3ชม เลยทีเดียว

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ