รอรถนานมากกกกกด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เข้าใจค่ะ ช่วงนี้มีสถานการณ์โควิด แต่ตอนนี้คนเริ่มกลับมาทำงานกันเป็นปกติแล้ว จำนวนคนรอรถเยอะ แต่รถน้อย ที่นั่งน้อย รถเป็นชั่วโมงตลอดเลย สามสี่คันเต็มตลอด ควรกลับมาให้นั่งตามปกติ แต่ตอนยืนยืนตามเส้นแดงเถอะคะ แท็กซี่มีก็จริงแต่เงินคงไม่พอนั่งทุกวันหรอกค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ