รอรถนานมากกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือไม่เข้าใจ ในบริการการเดินรถ รอรถนานเป็นชัวโมงๆๆคทออะไร ปกติต้องปล่อยรถอออก ระยะเวลาห่างกันกีนาทีกีชัวโมง คือเข้าใจ ถ้ารถมันติด แต่นี้วันที่ 31 ของปี เข้าใจนะว่าคนไปเคาร์ดาวน์กันเยอะ แต่นี้ ถนนมันโล่งมาก แต่รถเสือกไม่มีมาชักคัน นั่งรอ อยู่ชัวโมงครึ่ง ยังไม่มีรถผ่านมาเลย งงมาก ควรปรับปรุงการปล่อยรถหน่อยนะค่ะ และป้ายอ่ะควรจอดบ้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ