รอรถที่อู่รถเมล์ สาย156 35นาที เพราะกระเป๋ากินข้าว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 156 ปกตินั่งมาตลอดไม่เคยรอเกิน15นาที แต่วันนี้รอจนรถเมล์เข้ามาที่อู่ 4 คน ก็ไม่มีรถออกสักคัน เพราะรอกระเป๋ากินข้าวคนเดียว เข้างานทั้งเดือนไม่สาย มาสายวันนี้วันเดียววันจะสิ้นเดือน เพราะกระเป๋ากินข้าว ทำไมไม่สำรอง หรือวางแผนการเดินรถคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ