รอนาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย80 ไปหนองแขม ตอนเช้า รอนานมาก ไม่มีมาเลย รอนานทุกวัน เสียเวลา ถ้านั่งสายอื่นได้ก็ไม่รอหรอก หงุดหงิด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ