รอนานมาก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รอรถเมล์ 511 ทางด่วนที่ผ่านแพลตตินัมนานมาก มีมาแต่ แค่แยกประตูน้ำ คือเรามีของที่หนัก จะถือข้ามแยกก็กลัว คือ ในเนทบอก 15 นาทีคันนี่รอ มาเกินครึ่งชม . แล้วมีมา2คันคือ คันที่ไปไม่ถึงแพลตตินัม. ละ 511 แบบไม่ด่วน เคยขึ้นนะ 2-3 ชม. กว่าจะถึง อยากให้มีแต่ละเส้น แต่ละสาย ทุก 15 ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ