รอนานมาก. ยกเลิกไปเลยดีใหม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอ 514. ที่ รพ. จุฬา จะไปมิน. รอตั้งแต่ 15.30 ตอนนี้ 17.31 วันที่ 3/6/58. เสริมแต่ เมื่อใหร่จะปรับปรุงซ่ะที