รอนานมาก กว่าจะมาแต่ละคัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
23ด่วน น้อยมาก จาดระยะ 536 ก็ไม่มีมาเลย หายไปไหนหมดรถ รอเป็น ชม.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)