รอนานมากๆ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมรอรถ206นานมากๆคับ อยากให้มาต่อเนื่องคับผมยืนรอ40นาทีแล้วยังไม่มาคับ