รองเท้าหาย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
โทรไปเบอร์ปกติก็บอกปัดให้โทรหาคอลเซ็นเตอร์ โทรหาคิลเซ็นเตอร์ก็ไม่มีให้แจ้งเรื่อง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ