รร. อำนวยศิลแ - วัดสระเกศ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก รร.อำนวยศิลป์ ไป วัดสระเกศ ครับ