รรถเมล์สาย 102

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 102 น้อยมากค่ะ เมื่อเทียบกับผู้ใช้บริการเวลาเร่งด่วน รอรถนานและคนเเน่นมาก อยากให้พิจารณาเพิ่มรอบรถ ช่วงเร่งด่วนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)