รภเมล์สาย 1013 ขับไวโบกเรียกแล้วไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถเมล์สาย 1013 สายหัวตะเข้ พระโขนง ขากลับไปหัวตะเข้ แถวหน้าวัดปากบ่อ เวลา 20.00 น โบกแล้วไม่จอดรับ ขับไว ขนาดเปิดไฟจากโทรสัพท์โบกแล้วยังไม่จอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)