รบกวนอบรมเจ้าหน้าที่ขับรถ และพนักงานเก็บเงินเกี่ยวกับที่นั่งพิเศษสำหรับคนท้องเด็ก และคนพิการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อเด็ก คนท้อง คนชรา และคนพิการ เวลาขึ้นรถแล้ว ไม่มีที่นั่ง พนักงานรถควรทำการตะโกนทำการขอที่นั่งให้บุคคลเหล่านั้น เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถทำเองได้ หรือไม่กล้าที่จะขอ และผู้โดยสารบางคนที่ยืนอยู่ก็ไม่กล้าจะขอให้คนปกติที่มีที่นั่งลุกให้บุคคลเหล่านี้ โดยควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงาน และย้ำเตือนอยู่เสมอ โดยให้สังเกตุจาก เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 130 cm , หญิงมีครรภ์ที่ติดเข็มกลัดที่หน้าท้อง หรือคนแก่ที่ถือไม้เท้า เป็นต้น และควรมีสติ๊กเกอร์ขนาดใหญ่แปะไว้ แสดงสัญลักษณ์ว่าที่นั่งไหนเป็นที่นั่ง piority seat อย่างเด่นชัด

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ