รบกวนสอบถามจากธนาคารแห่งประเทศไทย กลับไปวัดบางปะกอก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอรบกวนสอบถามถ้าจาก ธนาคารแห่งประเทศ (เทเวศน์) เดินทางกลับไป วัดบางปะกอก ต้องขึ้นรถเมล์สายอะไรบ้างครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาย 3, 32, 64, 65 ลงบางลำพูต่อรถสาย 82 หรือใช้บริการสาย 3, 9 ลงสนามหลวงต่อสาย 82 หน้าศาลฎีกา ผู้ใช้บริการสามารถโทรสอบถามเส้นทางผ่านสายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ