รบกวนถามสาย A2 A4 1. สาย A2 เริ่มวิ่งจาก อนุเสาวรีย์ชัยฯ ตั้งแต่ กี่โมง 2. สาย A4 เริ่มวิ่งจาก สนามหลวง ตั้งแต่ กี่โ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนถามสาย A2 A4 1. สาย A2 เริ่มวิ่งจาก อนุเสาวรีย์ชัยฯ ตั้งแต่ กี่โมง 2. สาย A4 เริ่มวิ่งจาก สนามหลวง ตั้งแต่ กี่โมง 3. ถ้าจะต้องไปให้ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง 8.00 น. สามารถ นั่งรถเมล์ เส้นทางไหนได้บ้าง (เริ่มต้นแถว ถนนราชดำเนิน) ขอบคุณ