รบกวนตรวจสอบค่าโดยสาร สาย 76

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถแอร์ 76 สีฟ้า จากเคหะธนฯ ถึง เซ็นทรัลพระราม 2 ราคาค่าโดยสารเท่าไร ปกติรถแอร์สายอื่น สีฟ้า 15 บาท รถแอร์สีขาว 12 บาท บนรถไม่มีตารางค่าโดยสารติดแจ้งผู้โดยสาร

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศประจำทางสาย 76 (สีฟ้าใหม่) จากเคหะธนบุรี ไปลงเซ็นทรัลพระราม 2 ราคา 20 บาท ซึ่งอัตราค่าโดยสารของรถประจำทางแต่ละสายที่เดินรถทับเส้นทางกันในบางช่วง ราคาค่าโดยสารจะไม่เท่ากัน เนื่องจากจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินรถ และจุดสิ้นสุดของเส้นทางไม่เหมือนกัน จำนวนระยะทางของรถแต่ละสายไม่เท่ากัน ทำให้การคำนวณอัตราค่าโดยสารในเส้นทางบางช่วงที่ทับเส้นทางของรถแต่ละสายไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกกลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ