รถ91ไม่ยอมจอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ได้โปรดจอดหน่อยนะ รถก็น้อยมากกว่าจะได้ขึ้นก็ต้องรอประมาณขั้นต่ำ1ชม พอมาก็ไม่จอดทุกวันนี้แถบจะวิ่งตัดหน้ารถเพื่อได้นั่ง

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 91 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)