รถ84ก สีครีมแดงไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่28 ม.ค 63 เวลาประมาณ 12.45 รถโดยสาร84ก สีครีมแดง คันก่อนหน้ารถทะเบียน6-50390 ขาไปมหิดล ป้ายหมู่บ้านปาริชาต ไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งๆที่ ออกไปยืนโบก แต่ก็ทำเป็นไม่เห็น วิ่งเลนใน(เลนที่3นับจากทางเท้า) อยากให้มีการลงโทษที่จริงจังเพราะเป็นแบบนี้หลายรอบเเล้ว พอรถคันนั้นไม่รับก็ต้องนั่งรอคันต่อไปอีกหลายนาที

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ