รถ80ปอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถ80ปอ ต้องการให้มีรถมากกว่านี้ และมีรถออกหลายๆช่วงเวลาหน่อย รถค่อนข้างมีน้อยไม่สะดวกต่อการเดินทาง คนทำงาน นักเรียนรวมถึงคนแถวนั้นรอรถ80นานมาก อยากให้ปรับปรุงด่วนเลย บางคันขับออกมาติดป้ายรถเสียปิดไฟมืดแต่ขับออกมาได้ก็ไม่ต้องติดว่ารถเสียก็ได้ กว่าจะออกมาแต่ละคันคือนานมากเสียเวลา ปรับปรุงด้วยนะคะอยู่แถวนี้มานานแล้ว

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ