รถ510 (16-2515) ไม่ยอมจอดรับ วันนี้เวลา6.17น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ510 (16-2515) ไม่ยอมจอดรับ วันนี้เวลา6.17น. ป้ตรงข้ามสน. บางซื่อ คันอื่นรอต่อเข้าป้าย แต่รถเมย์ฟ้า510 กลับไม่จอดให้ผดส. วิ่งโบกแต่ก็ไม่รับ ร้องเรียนหลายรอบแล้วไม่ปรับปรุงหมายความว่าไง จ้างคนมาขับรถเล่นหรอ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ