รถ37 แน่นล้นทุกเช้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ผู้บริหาร รถแอร์37วิ่งมหานาค-แจงร้อน (ผ่านวงเวียนใหญ่-โบ๊เบ๊) ทุกวันทำงานผ่านวงเวียนใหญ่ รอบ 6.30,7.04น.แน่นล้นทุกวัน มีที่นั่งนั่งได้ 35ที่ +คนยื่นอีก30-40คน ทุกเที่ยว ทุกวัน เสียตังเท่ากัน เขานั่ง ฉันยื่น คนแก่ยิ่งหนักเลย นานรถติด เขาทำถนนสร้างมางรถไฟฟ้าด้วยอีก5ปีเสร็จ.เบียดมาก,หรือจะมาสำรวจหน้างานได้ค่ะ โปรดเห็นใจผู้ใช้บริการ พิจารณาเพิ่มรอบวิ่ง /เปิดโอกาสให้รถร่วมได้วิ่งรถค่ะ หรือต้องแจ้งทางไหน (แจ้วช่อวทางที่1) ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)