รถ29 สีแดงรอนานมากจะไปหัวลำโพงร อตั่งแต่7โมงจะ8โมงไม่มีมาเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ29 สีแดงรอนานมาก จะไปหัวลำโพง รอตั่งแต่7โมงจะ8โมงไม่มีมาเลยปล่อยเยอะๆหน่อยครับตอนเช้า คนจะรีบไปทำงาน รถปอ29ก็เสริมแต่เสารีย์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ